Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Liceum Ogólnokształcące drukuj
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 24
Dyrektor - mgr Zbigniew Hypiak
tel. (16) 632.11.53
e-mail:

W 1996 roku Liceum Ogólnokształcące obchodziło niecodzienny jubileusz: 80 rocznicę powstania kursów gimnazjalnych i 60 rocznicę powstania Gimnazjum. Początkiem Gimnazjum i Liceum były kursy gimnazjalne, utworzone w 1913 r. z inicjatywy Towarzystwa Szkoły Średniej. Działalność kursów została wkrótce przerwana przez wybuch I wojny światowej. Reaktywowane po wojnie kursy przeżywały kryzys, pomimo starań działaczy Towarzystwa na czele z dr Stanisławem Konerą. W roku 1928/29 dzięki staraniom ówczesnego prezesa Powiatowego Towarzystwa Szkoły Średniej dr Henryka Frisera kursy gimnazjalne były koncesjonowane przez KOSL we Lwowie jako Prywatne Kursy Gimnazjalne typu humanistycznego.

W 1931 roku kurator okręgu szkolnego uznał prywatne kursy gimnazjalne za gimnazjum typu humanistycznego i nadał mu nazwę Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowego Towarzystwa Szkoły Średniej w Lubaczowie. W 1935 roku Gimnazjum uzyskało niepełne, a w 1936 roku pełne uprawnienia przysługujące państwowym gimnazjom ogólnokształcącym. Przed samym wybuchem wojny uczyło się w szkole 150 gimnazjalistów i licealistów. Zajęcia prowadziło wtedy już 14 pedegogów. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum Koedukacyjnego był Leon Barański. Od 1932 dyrektorem był Witold Nowak, doświadczony padagog i dobry organizator.

Szkoła nie miała własnego budynku. Nauka odbywała się w dzierżawionych obiektach. Największym z tych budynków była kamienica Franciszka Medera, położona na styku ulic Św. Anny, Konery i Rynku. W jesieni 1938 roku Towarzystwo przystąpiło do budowy szkoły przy ul. Kościuszki. Wybuch wojny spowodował przerwanie prac na etapie zaawansowanego stanu surowego.

W czasie okupacji niemieckiej było prowadzone tajne nauczanie w małych kompletach (3-6 uczniów). Po wyzwoleniu z inicjatywą reaktywowania Gimnazjum wystąpił ks. Wiktor Hass. Na początku udało się księdzu zorganizować kursy gimnazjalne. W grudniu 1944 roku nadzór nad kursami objął Jan Kaczmarski, który zorganizował kursy w klasy gimnazjalne. Patronat nad szkołą objęło Towarzystwo Szkoły Średniej, a szkoła otrzymała nazwę Prywatne Gimnazjum i Liceum Powiatowego Towarzystwa Szkoły Średniej. Pierwsza matura po wojnie została przeprowadzona 29-30 maja 1946 roku dla uczniów, którzy przed wojną uczęszczali do gimnazjum i liceum oraz dla absolwentów sowieckiej "dziesięciolatki". Z dniem 1 maja 1949 roku szkoła została upaństwowiona pod nazwą: "Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Licealnego".


Po wyzwoleniu nauka odbywała się początkowo w budynku parafialnym oraz salach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", a następnie od maja 1945 roku w budynku zwanym "Ganterówką" przy ul. Mickiewicza. W latach 1951-52 szkoła została przeniesiona do własnego budynku przy ul. Kościuszki. W 1957 roku podjęto decyzję rozbudowy tego budynku poprzez nadbudowę II piętra, uzyskując dodatkowo 5 izb lekcyjnych, dwa gabinety i pomieszczenie na bibliotekę szkolną. W latach 1963-65 dobudowano drugie skrzydło szkoły. W roku 1972 zakończono budowę tzw. pawilonu, w którym zmieściło się kilka pracowni przedmiotowych, a w 1980 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną z zapleczem i widownią.

W roku szkolnym 1945/46 uczyło w szkole 11 nauczycieli, w roku 1995/96 już 36 pedagogów. Liczba uczniów wynosiła przykładowo: w roku szkolnym 1952/53 - 357 (10 oddziałów), w roku 1973/74 - 785 (20 oddziałów), w roku 1995/96 - 812 (25 oddziałów). Do 1995 roku szkołę opuściło 5540 absolwentów.

Wielce zasłużonym nauczycielem i dyrektorem szkoły był Włodzimierz Czernecki, który objął stanowisko po Janie Kaczmarskim od 1 września 1947 roku i pełnił je do 1956 roku. Do przejścia na emeryturę w 1968 roku pracował nadal na etacie nauczyciela biologii. Był zaangażowanym i cenionym działaczem społeczno-kulturalnym oraz inicjatorem powstania lubaczowskiego muzeum. Długoletnim dyrektorem (1956-69 i 1971-90) był Stanisław Gaciarz, w latach 1969-71 funkcję dyrektora pełnił Mieczysław Ciemięga, wieloletni zastępca dyrektora (1956-69 i 1971-90). W 1990 roku na stanowisko dyrektora został powołany w drodze konkursu Zbigniew Hypiak, kieruje on szkołą do dziś wraz z zastępcą Zbigniewem Urbanem (obaj są absolwentami tej szkoły).

W roku 1995 wyszła drukiem monografia "Gimnazjum i Liceum w Lubaczowie 1913-1995" pióra dra Zygmunta Kubraka.

W roku 2000, z okazji milenijnego zjazdu absolwentów ukazał się folder "Gimnazjum i Liceum w Lubaczowie 1913-2000. Zjazd absolwentów" pióra dra Zygmunta Kubraka.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra