Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia drukuj
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia
ul. Kościuszki 161
Dyrektor - mgr Andrzej Nepelski
tel. (16) 632.18.36
e-mail:

Na podstawie uchwały z dnia 16 maja 1928 roku Rady Gminnej w Lubaczowie, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie, została zorganizowana Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr 1 w Lubaczowie. Nauka w tej szkole rozpoczęła sie w 1929 roku. Nadzór nad szkołą sprawował Wydział Szkolny złożony z burmistrza jako przewodniczącego i dwóch radnych, których delegowała Rada Gminy. Kierownictwo szkoły do wybuchu wojny sprawował kierownik szkoły męskiej powszechnej Karol Lipiński. Do szkoły uczęszczała młodzież, która praktycznie uczyła się zawodu w zakładach rzemieślniczych. Nauka trwała trzy lata. Program nauczania obejmował niezbędne wiadomości zawodowe, teoretyczne i pogłębione wykształcenie praktyczne.

Na początku grudnia 1945 r. utworzono w Lubaczowie filię Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego z/s w Jarosławiu. Naukę pobierało 30 uczniów. Rok później szkoła staje się filią Państwowego Gimnazjum Handlowego z Jarosławia z dwoma oddziałami oraz jednym zamiejscowym w Cieszanowie. W wyniku kolejnej reorganizacji powstaje w roku szkolnym 1947/48 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa z oddziałami: handlowym, ogólnozawodowym i krawieckim.

Za datę powstania obecnej szkoły uważa się rok szkolny 1949/50, kiedy powstaje Zasadnicza Szkoła Mechaniczna, przekształcona rok później w Zasadniczą Szkołę Metalową.

W 1975 roku zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania powstaje zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ZSZ Dokształcająca i Liceum Zawodowe.

Kolejną ważną datą jest rok 1983, kiedy otwarto Technikum Mechaniczne oraz rok 1987, w którym powstało Liceum Ekonomiczne.

Kolejnym wydziałem staje się w roku 1992 Policealne Studium Administracji Państwowej.

Do chwili obecnej Szkołę opuściło ponad 10 tys. absolwentów. Aktualnie do ZSZ uczęszcza ponad 1200 uczniów, pracuje z nimi 64 pedagogów. Szkoła posiada własne warsztaty mechaniczne i krawieckie, halę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, duży internat, stadion lekkoatletyczny, kompleks boisk, kort, nawet mały park. Szkoła dysponuje wieloma pracowniami, w tym dwoma informatycznymi. Wielu absolwentów Szkoły jest dziś w niej nauczycielami i instruktorami.

Największe zasługi dla szkoły położyli: dyrektorzy - Michał Pióro (dyrektor w latach 1953-1970), Władysław Zubrzycki (1970-1990), poprzednio w latach 1953-1970 kierownik warsztatów oraz Stanisław Biedroń - kierownik warsztatów w latach 1970-1990. Obecnie szkołą kieruje Andrzej Nepelski wraz z zastępcami Leszkiem Płachtą i Barbarą Kurek, warsztatami kieruje Zbigniew Rogowski.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra