Lubaczów
Czwartek, 30 marca 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Jednostki org.

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
15-03-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RIR.III.271.3.2017 „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
15-03-2017
27-02-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
27-02-2017
24-02-2017
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
Plan postępowan o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
24-02-2017
23-02-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.2.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
23-02-2017
16-02-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.2.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w
16-02-2017
14-02-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, zwanego dalej Programem Rewitalizacji na potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów"
dot. opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, zwanego dalej Programem Rewitalizacji na potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów"
14-02-2017
10-02-2017
WYJAŚNIENIE treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
10-02-2017
07-02-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, zwanego dalej Programem Rewitalizacji na potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów"
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie „ Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016 – 2026”, zwanego dalej Programem Rewitalizacji, który musi być zgodny z :
07-02-2017
31-01-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
31-01-2017
27-01-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.1.2017 Nazwa zadania: Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczo
27-01-2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  32
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra