Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
23-06-2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
23-06-2010

Numer sprawy GPR-V-341.07.10
Lubaczów, 2010-06-23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie”.


I. Działając na podstawie art. 4, 38 i 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmienia się punkt 4 ogłoszenia, tj. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, w punkcie:
4.2.3.1. Parametry trawy:
Kolor: Zielony
Rodzaj włókna: polipropylen
Dtex: Min. 6600
struktura: PP fibrylowane
grubość: min. 65 μ
wysokość: min. 15 mm
długość: min. 36 mm
ilość/m2: min. 39.900
ciężar 2160 gr/m2
4.2.3.2. Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen, odporny na promieniowanie UV
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi
4.2.3.3. Zalecane wypełnienie
Rodzaj wypełnienia: Piasek kwarcowy,
Zużycie: min. 15 kg/m2

który otrzymuje brzmienie:
4.2.3.1. Parametry trawy:
Kolor: Zielony
Rodzaj włókna: polipropylen lub polietylen
Dtex: Min. 6600
struktura: PP lub PE fibrylowane
grubość: min. 65 μ
wysokość: min. 15 mm
długość: min. 36 mm
ilość/m2: min. 39.900
ciężar 2160 gr/m2
4.2.3.2. Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen lub polietylen, odporny na promieniowanie UV
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi lub równoważny, zgodnie z zaleceniami producenta trawy.


II. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 180260 -2010, dnia 23.06.2010                                                                           /-/
                                                                          Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                           Jerzy Zając

wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra