Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-07-2010
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
26-07-2010

Lubaczów, dnia 26.07.2010 roku
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów                                                                                              Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.WYJAŚNIENIE treści SIWZ

I. Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.

Pytanie:
Pytanie dotyczy Zestawu zabawowego firmy Novum nr 10 który jest w ofercie. Wchodząc na stronę firmy Novum i otwierając zakładkę zestawy zabawowe proszę wstawać konkretnie w który wejść podfolder tej zakładki: baszty, platformy, wieże itd. żeby wybrać nr.10 rozbieżność cenowa jest bardzo duża.

Odpowiedź:
Wchodząc na stronę firmy Novum i otwierając zakładkę zestawy zabawowe proszę wybrać podfolder Zestawy klasyczne – Zestaw 10, który znajduje się pod adresem:
http://place.novumgrom.pl/zestaw10-p-323.html
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innego producenta pod warunkiem, że będą one równoważne z wyżej wymienionym, a także będą wykonane z impregnowanego drewna litego o elementach konstrukcyjnych z belek o przekroju kwadratowym.

                                                            /-/
                                                             Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                           Jerzy Zając


wstecz
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra