Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
10-08-2010
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
10-08-2010

 Lubaczów, 2010-08-10
Numer sprawy GPR-V-341.09.10
Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778).

UZASADNIENIE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
                                                         /-/
                                                            Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                          Jerzy Zając

wstecz
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra