Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
29-06-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów
29-06-2017

RIR.I.7013.20.2017                                                                                                                                                                                                                                                   

  Lubaczów, dnia 29.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

na zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego

 na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie,  Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r.  proszę o złożenie oferty cenowej na: Zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów.


1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Znak drogowy A-7 "ustąp pierwszeństwa" z uchwytami montażowi – 10szt.

2)      Znak A-11A Próg zwalniający – 4szt

3)      Znak drogowy  A-26 Lotnisko – 4szt.

4)      Znak drogowy B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z uchwytami montażowi  - 4szt.

5)      Znak drogowy B-2 "zakaz wjazdu" z uchwytami montażowi  – 10szt.

6)      Znak drogowy B-3a "zakaz wjazdu autobusów" z uchwytami montażowi  - 4szt.

7)      Znak drogowy B-4 "zakaz wjazdu motocykli/B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" z uchwytami montażowi – 1szt.

8)      Znak drogowy B-20 "stop" z uchwytami montażowi - 10szt.

9)      Znak drogowy B-21 "zakaz skręcania w lewo" z uchwytami montażowi - 6szt.

10)   Znak drogowy B-22 "zakaz skręcania w prawo" z uchwytami montażowi - 6szt.

11)   Znak drogowy D-1 "droga z pierwszeństwem" z uchwytami montażowi - 6szt.

12)   Znak drogowy D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" z uchwytami montażowi - 4szt.

13)   Znak drogowy D-3 "droga jednokierunkowa" z uchwytami montażowi - 4szt.

14)   Znak drogowy C-4 "nakaz jazdy w lewo (za znakiem)" z uchwytami montażowi - 2szt.

15)   Znak drogowy C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo" z uchwytami montażowi - 1szt.

16)   Znak drogowy D-6 "przejście dla pieszych" z uchwytami montażowi - 10szt.

17)   Znak drogowy D-18 "parking" z uchwytami montażowi  - 4szt.

18)   Znak drogowy D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z uchwytami montażowi – 4szt.

19)   Znak drogowy B-35 "zakaz postoju" z uchwytami montażowi  – 4szt.

20)   Znak drogowy B-36 "zakaz zatrzymywania się" z uchwytami montażowi – 12szt.

21)   Znak drogowy D-40 "strefa zamieszkania" z uchwytami montażowi - 2szt.

22)   Znak drogowy D-41 "koniec strefy zamieszkania" z uchwytami montażowi - 2szt.

23)   Znak drogowy B-43 (30 km/h) "strefa ograniczonej prędkości" z uchwytami montażowi – 8szt.

24)   Znak drogowy B-44 (30 km/h) "koniec strefy ograniczonej prędkości" z uchwytami montażowi – 8szt.

25)   Lustro drogowe Ø 600 z uchwytami montażowi – 2szt.

26)   Próg zwalniający kompletny długość 4,40m (dopuszczalne 4,50m), szerokość 500 mm, wysokość 50mm – 1szt.


2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
Tel 16 632-80-10 w. 49

3.Wymagania ogólne zamawiającego:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w pkt 1 zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.

4. Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zadania  14 dni od podpisania umowy.

5. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty
Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1), oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia (zał. nr 2).


6. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni opisane wymagania i zaoferuje najniższą cenę.   


7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie,  ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  w pokoju nr A 7 (sekretariat) do dnia 7.07.2017 r. do godz. 1000. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów. Oferty zostaną otwarte w dniu 7.07.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie – Piotr Bednarczyk, tel. 16 632 80 10 w. 49.


/-/

z up. Burmistrza
Janusz Waldemar Zubrzycki

Zastępca Burmistrza

Załączniki:
Dokument w formacie ZIP Zapytanie ofertowe wraz  z załącznikami

Uwaga:

Modyfikacja treści zapytania dotyczy:

- wielkość znaków drogowych: znaki średnie

- folia odblaskowa I generacji (folia podstawowa)

Dokument w formacie ZIPInformacja z otwarcia ofert
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-06-29
Ostatnia modyfikacja: , 2017-07-07


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra