Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
05-01-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
05-01-2018

Lubaczów, dnia 05.01.2018 r.
RIR.III.271.17.2017INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RIR.III.271.17.2017
Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  1 620 000,00 zł brutto.

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 05.01.2017 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następującą ofertę:

Nr oferty

Data i Godz. wpływu

Nazwa (firma)                      i adres wykonawcy

Kryteria oceny

Cena (brutto)

Termin płatności

Częstotliwość odbioru odpadów:

1

05.01.2017

 

10:54

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 7
37-600 Lubaczów

1 747 500,00

30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres lipiec sierpień: dwa  razy w miesiącu,

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: lipiec i sierpień: dwa razy w miesiącu
            /-/
            Burmistrz Miasta Lubaczowa
            Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-05
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-08


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra