Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
11-01-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
11-01-2018

                                                                 Lubaczów, dnia 11.01.2018 r.
RIR.III.271.1.2018 


INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.1.2018
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
cześć I:  207 966,67 zł,
część II: 12 310,00 zł.

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. 
Złożono następujące oferty:

Cześć I:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

Serwis

Cz. I  /Vat  0%/

Cz. I /Vat 23%/

Suma

1.         

09.01.2018

09:58

Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

160 537,00

70 261,29

 

230 798,29

4 lata

do następnego dnia

2.         

09.01.2018

14:07

Quatro Computers Maciej Zachara, Matejki 2, 35-064 Rzeszów

156 700,00

33 298,56

 

189 998,56

4 lata

do następnego dnia

3.         

10.01.2018

9:00

F.H.U. Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

163 707,00

40 671,18

 

204 378,18

4 lata

do następnego dnia

4.         

10.01.2018

9:30

MaN Complex Grzywna Marek, Łopacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

156 531,00

50 313,15

 

206 844,15

4 lata

do następnego dnia roboczego

5.         

10.01.2018

9:33

Kserkom Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

151 410,00

47 376,00

 

198 786,00

4 lata

do następnego dnia

6.         

11.01.2018

9:02

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP, Małgorzata Szczepanik - Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

146 310,00

53 689,50

199 999,50

4 lata

do następnego dnia roboczego

7.         

11.01.2018

9:02

F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

136 610,00

43 173,00

 

179 783,00

4 lata

do następnego dniaCześć II:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

 

Okres gwarancji

 

Serwis

Cz. II

1.         

09.01.2018

09:58

Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

14 862,09

2 lata

Do 7 dni

2.         

08.01.2018

14:07

Quatro Computers Maciej Zachara, Matejki 2, 35-064 Rzeszów

-

-

-

3.         

10.01.2018

9:00

F.H.U. Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

-

-

-

4.         

10.01.2018

9:30

MaN Complex Grzywna Marek, Łopacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

-

-

-

5.         

10.01.2018

9:33

Kserkom Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

-

-

-

6.         

11.01.2018

9:02

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP, Małgorzata Szczepanik Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

-

-

-

7.         

11.01.2018

9:02

F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

-

-

-


 
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.                        /-/
                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                        Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-11
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-11


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra