Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
17-01-2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-01-2018

RIR.III.271.1.2018                                                                     Lubaczów, dnia 17.01.2018 r.

 

 

                                                     ZAWIADOMIENIE
                            O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy:  RIR.III.271.1.2018

Nazwa zadania: : Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579)  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Część I:

F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech,

ul. 11 Listopada 21,

38-300 Gorlice

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę cz. I: 179 783,00 zł otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

 

Część II:

Elmar Anna Karnas,

ul. 3-go Maja 1/3,

36-030 Błażowa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę cz. II: 14 862,09 zł otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 80.

 

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Część I:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena (brutto)

 

 

 

Pkt. w kryt. cena

 

 

Pkt. w kryt. okres gwarancji

 

 

Pkt. w kryt.

serwis

 

Łączna

 punktacja

 

Okres gwarancji

 

 

Serwis

 

1

Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa

 

230 798,29

46,74  pkt

20  pkt

20 pkt

 

 

86,74  pkt

4 lata

do następnego dnia

2

Quatro Computers Maciej Zachara, Matejki 2, 35-064 Rzeszów

 

189 998,56

56,77  pkt

20  pkt

20 pkt

 

96,77  pkt

              4 lata

do następnego dnia

3

 

 

 

F.H.U. Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

 

204 378,18

 

52,78  pkt

20  pkt

20 pkt

 

 

 

    92,78     pkt

 

 

4 lata

 

do następnego dnia

4

MaN Complex Grzywna Marek, Łopacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

 

206 844,15

52,15  pkt

20  pkt

14  pkt

 

 

86,15  pkt

4 lata

do następnego dnia roboczego

5

Kserkom Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

 

198 786,00

54,26  pkt

20  pkt

20  pkt

 

 

94,26  pkt

4 lata

do następnego dnia

6

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP, Małgorzata Szczepanik - Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

199 999,50

53,94  pkt

20  pkt

14  pkt

 

 

87,94  pkt

4 lata

do następnego dnia roboczego

7

F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

 

179 783,00

60 pkt

20  pkt

20  pkt

 

 

100 pkt

4 lata

do następnego dnia

 

 

Część II:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena (brutto)

 

 

 

Pkt. w kryt. cena

 

 

Pkt. w kryt. okres gwarancji

 

 

Pkt. w kryt.

serwis

 

Łączna

 punktacja

 

Okres gwarancji

 

 

Serwis

 

1

Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3,

 36-030 Błażowa

 

              14 862,09

 

60 pkt

10  pkt

10 pkt

 

 

 

 

80 pkt

 

2 lata

 

 

do 7 dni

 

 

 

 

 

 

  1. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
  2. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
  3. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

                                                         /-/
                                       Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                  Krzysztof Szpyt 

 

 

 


 

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-17
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-17


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra