Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
23-02-2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
23-02-2018

  Lubaczów, 23.02.2018 r.
RIR.III.271.2018                                                      

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów  zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) podaje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w 2018 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

1)

Rewitalizacja nawierzchni dróg: wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowa, ul. Sikorskiego, ul. Żuki i ul. Witosa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

I kwartał

 

 

łączna wartość brutto:

1 010 000,00 zł

2)

Przebudowa dróg gminnych os. Mazury II nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie

300 000,00 zł

3)

Przebudowa dróg gminnych: ul.  Starzyny

150 000,00 zł

4)

Przebudowa dróg gminnych:os. Mały Łążek

100 000,00 zł

5)

Przebudowa dróg gminnych: łącznik Mickiewicza - Dębickiego

150 000,00 zł

6)

Przebudowa dróg gminnych: ul.  Armii Krajowej, Ogrodowa, Fiołkowa, Sudel, os. Kurierów AK, Mazury  VI

110 000,00 zł

2

Wykonanie dokumentacji budowlanej dróg: Sadowa Zbożowa, Ofiar Katynia, Techniczna, Nakoniecznikoffa, Paneckiego, drogi gminnej dz. nr ewid. gruntów 3304, ul. Kurierów Armii Krajowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

110 000,00 zł

I  kwartał

3

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Handlowej, Słonecznej, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Matejki, Prusa, Rzecznej i Partyzantów w Lubaczowie.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

Zamówienie wspólne z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

I kwartał

Ogłoszenie nr 514313-N-2018 z dnia 2018-02-06

4

Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Zbożowa, wjazd PUP/Kormed, Starzyny, os Niemirowska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00 zł

II  kwartał

5

Przebudowa parkingu przy SP2 oraz parkingu  przy przychodni przy ul. Kopernika oraz przebudowa wjazd PUP/Kormed

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

145 000,00 zł

II  kwartał

6

Realizacja budżetu obywatelskiego: budowa drogi pieszo – jezdnej - etap I, część II- budowa utwardzenia ul. Sadowa, - nowe przejście dla pieszych ze ścieżką rowerową i oświetleniem,remont nawierzchni chodnika ul. Jagiełły na osiedlu Jagiellonów; przebudowa nawierzchni parkingów ul. Jagiełły na osiedlu Jagiellonów; modernizacja boiska osiedlowego "Piaskowiec" oraz budowa altany wielofunkcyjnej ul. Zielona, Realizacja budżetu obywatelskiego - budowa drogi pieszo – jezdnej -etap I-budowa utwardzenia od ul. Obrońców Lubaczowa do rzeki Sołotwa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

II  kwartał

7

Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2 569 689,80 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

400 000,00 zł

III kwartał

8

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Usługi

Przetarg nieograniczony

350 000,00 zł

III kwartał

9

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 750 000,00 zł

III kwartał

10

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów

Dostawy

Przetarg nieograniczony

990 000,00 zł

III kwartał

11

Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

11 200 000,00 zł

III kwartał

12

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego – retencyjnego na działkach o nr ewid. gr. 418 i 419

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 150 000,00 zł

IV kwartał


            /-/
            Burmistrz Miasta Lubaczowa
            Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-02-23
Ostatnia modyfikacja: , 2018-02-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra