Lubaczów
Środa, 23 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-08-2018
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-08-2018

RIR.III.271.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                     Lubaczów, dnia 03.08.2018 r.Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„ Przebudowa  i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ”Modyfikacja treści SIWZ

   Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017  r. poz. 1579, z późn.zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano  dnia  03.08.2018 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Modyfikacja dotyczy SIWZ w punkcie  IV. Termin wykonania zamówienia podpunkt 2), w którym:

•  skreśla się dotychczasową treść:
2) Zakończenie:
Część I: do 16 listopada 2018 r.

•  nadając mu nowe brzmienie:
2) Zakończenie:
Część I: do 14 grudnia 2018 r.


W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


RIR.III.271.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                      Lubaczów, dnia 03.08.2018 r.
Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„ Przebudowa  i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ”
 Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu


   Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017  r. poz. 1579, z  późn.zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano dnia 03.08.2018 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Modyfikacja dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie 6
6) Termin wykonania zamówienia podpunkt 2), w którym:

•  skreśla się dotychczasową treść:
2)   Zakończenie:
Część   I:  do 16  listopada 2018 r.

•  nadając mu nowe brzmienie:
2)   Zakończenie:
Część   I:  do 14  grudnia 2018 r.

Modyfikacja dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  17
17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 500184186-N-2018 , dnia 03.08.2018 r.

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt 

 
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-08-03
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra