Lubaczów
Niedziela, 26 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
22-11-2018
Modyfikacja treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.:„ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilan
22-11-2018

 

 

         
RIR.III.271.8.2018                                                                                        Lubaczów, 22.11.2018 r.
                                                             Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ”
                                                            Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany :
1)    Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( MODYFIKACJA)

   

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( MODYFIKACJA)
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-22
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-22


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra