Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
24-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na:opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
24-05-2019

Lubaczów, dnia 24.05.2019 r.
GPR.604.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 131/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych;


z a p r a s z a m


do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Pliki do pobrania
  zapytanie_ofertowe.pdf
  formularz_ofertowy.pdf
  oswiadczenie.pdf
  projekt_umowy.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-05-24
Ostatnia modyfikacja: , 2019-05-24


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra