Lubaczów
Piątek, 15 listopada 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
08-07-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.:przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
08-07-2019

RIR.III.271.1.2019                                                                                                Lubaczów, 08.07.2019 r.
Do wszystkich Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"WYJAŚNIENIE treści SIWZ

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 05.07.2019 r.

1.Prosimy o podanie ilości istniejących przykryw zaworów i studni sieci uzbrojenia terenu wymagających regulacji, wymienionych w pozycjach kosztorysowych 6.6 i 6.7 ( odcinek nr 1, część I), 4.3 ( odcinek 2, część II ) oraz 5.5 i 5.6 ( odcinek 3, część II).

Odp. W ramach inwestycji będzie konieczna regulacja pionowa następujących elementów infrastruktury nie związanej z drogą:
- przykrywy studni KS: 11 szt,
- przykrywy zaworów na wodociągu: 6 szt,
- przykrywy studni kablowych telekomunikacyjnych: 1 szt,
- przykrywy zaworów gazowych: 2 szt.Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-08
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-08


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra