Lubaczów
Piątek, 15 listopada 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-07-2019
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
11-07-2019

RIR.III.271.1.2019                                                                                         Lubaczów, 11.07.2019 r.
Do wszystkich Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"


WYJAŚNIENIE treści SIWZ

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 10.07.2019 r.

1.Proszę o sprostowanie rozbieżnych informacji dotyczących informacji *warstwy podbudowy z betonu asfaltowego:*
*- w projekcie (przekroje konstrukcyjne nawierzchni) podano grubość 8 cm, natomiast w przedmiarze robót widnieje grubość warstwy podbudowy 6 cm*

Odp. Niniejszym informuję że w przedmiarze robót omyłkowo projektant podał grubość warstwy podbudowy 6 cm. Do wyceny należy przyjąć grubość 8 cm zgodnie z projektem budowlanym (opis techniczny + przekroje konstrukcyjne nawierzchni).


Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-11


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra