Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
05-09-2019
Informacja o wniesieniu zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn.Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześ
05-09-2019

RIR.III.271.4.2019                                                                                   

Lubaczów, 05.09.2019 r.

 

 

Do wszystkich

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

 

Informacja o wniesieniu zapytania 

 

            Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) informuję, że w dniu 04.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośby o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań w załączniku.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 6 dni przez upływem terminu składania ofert.                                                                                                                  Burmistrz Miasta Lubaczowa

                                                                                                                             Krzysztof Szpyt 

Dokument w formacie ZIPTreść zapytań
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-05
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-10


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra