Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
16-09-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”
16-09-2019

RIR.III.271.6.2019                                                                                                                                 Lubaczów, 16.09.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”

 

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 

                Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 16.09.2019 r.

 

1. Prosimy o podanie dla jakich kategorii ruchu zostały zaprojektowane warstwy bitumiczne ulic części II i III.

Odp.: dla kategorii ruchu KR1-KR2

 
2. Prosimy o informację czy na ulicach części II projektant założył wykonanie skropienia międzywarstwowego a jeżeli tak to których warstw i w jakiej ilości ?

Odp.: tak, skropienie międzywarstwowe (pod warstwę ścieralna) emulsją asfaltową (0,3 kg/m2 czystego asfaltu)

 
Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.

 /-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-16


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra