Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
20-09-2019
Wyjasnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem
20-09-2019

RIR.III.271.4.2019                                                                                                         Lubaczów, 20.09.2019 r.


Do wszystkich

 Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 

                Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania  z  dnia 18.09.2019 r. tj.:

 

1.       Proszę o potwierdzenie, że spłata rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia  kwartału, a spłata rat odsetkowych do ostatniego dnia miesiąca. SIWZ mówi tylko, że spłata będzie w terminach określonych w załączniku do umowy, a to niewystarczająca informacja.

Odp.: Spłata rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia kwartału, natomiast spłata rat odsetkowych do ostatniego dnia miesiąca.

2.       Pytałam również o założenia dotyczące płatności prowizji, nie chodziło mi tu o wysokość tej prowizji, tylko o to, kiedy będzie płatna, np. w dniu podpisania umowy, czy może dopiero przed pierwszym uruchomieniem kredytu. 

Odp.: Prowizja przygotowawcza będzie płatna w dniu podpisania umowy.

3.       Proszę o potwierdzenie, że do umowy  przyjmiecie Państwo stawkę WIBOR 3M rozumianą jako stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału.

Odp.: W umowie należy zastosować stawkę bazową WIBOR 3M na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące.  Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.

     z up. Burmistrza

mgr Dorota Zwierzyńska

SEKRETARZ MIASTA

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-20
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-20


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra