Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
26-09-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie plano
26-09-2019

RIR.III.271.4.2019                                                                                              
Lubaczów, 26.09.2019 r.

 

Do wszystkich

Wykonawców

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


 
WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 
                Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytanie  z  dnia 26.09.2019 r. tj.:

1.            W związku ze zmianą stawki bazowej, proszę uprzejmie o potwierdzenie, że proponowana przez Państwa stawka WIBOR 3M notowana na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu  obrachunkowego ma zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w związku z ujednoliceniem zapisów SIWZ w zakresie stawki WIBOR 3M  zawartych w wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ oraz zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2019 roku, Zamawiający     potwierdza, że: „ stawka WIBOR 3M notowana na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego ma zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału.”


Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
                                                                                      
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-26


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra