Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
10-12-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komuna
10-12-2019RIR.III.271.8.2019                                                                                                                  Lubaczów, 10.12.2019 r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Wyjaśnienie  treści SIWZ

 

            Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania przesłane drogą elektroniczną z dnia 06.12.2019 r.

1.       Dotyczy Zał. Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie planowanego zużycia energii elektrycznej dla trzeciej strefy grupy taryfowej B23?

Odp. Zamawiający uzupełnia planowane zużycie energii elektrycznej dla trzeciej strefy grupy taryfowej B23  o - 326 600 kWh.

 

W załączeniu:

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia 2020 uzupełnienie o zużycie dla trzeciej strefy

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.

                                                                                     

 /-/
Burmistzr Miasta lubaczowa
Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPZałącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia 2020 uzupełnienie o zużycie dla trzeciej strefy
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-10
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-10


Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra