Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
05-02-2020
Informacja o wnienieniu zapytania dot. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”
05-02-2020

RIR.III.271.1.2020                                                                                                                  Lubaczów, 05.02.2020 r.
Do wszystkichdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”


Informacja o wniesieniu zapytania


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 05.02.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań w załączniku.


 
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 6 dni przez upływem terminu składania ofert.

  
/-/
Burmistrz Miasta lubaczowa
Krzysztof Szpyt 
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 05.02.2020 r. wraz z zapytaniami
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-02-05
Ostatnia modyfikacja: , 2020-02-05


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra