Lubaczów
Sobota, 25 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-12-2017
Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie"
Ogłoszenie o zamówieniu "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie"
11-12-2017
28-11-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają od
28-11-2017
24-11-2017
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, u
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych,
24-11-2017
17-11-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania
17-11-2017
02-11-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
02-11-2017
27-10-2017
Dostawa laptopów, routerów WiFi, tabletów, komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacja 97 E-Usług na poziomie 3 i 4 dojrzałości, w tym e-usługi A2A; A2B ; A2C.
Dostawa 49 laptopów, 13 szt. routerów WiFi, 88 tabletów, 5 komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacją 97 E-Usług na poziomie 3 [15 szt.] i 4 dojrzałości [82 szt.], w tym e-usługi A2A 12 szt.; A2B 14 szt.; A2C 17 szt.
27-10-2017
26-10-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
26-10-2017
18-10-2017
Modyfikacja treści SIWZ,Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
18-10-2017
11-10-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
11-10-2017
09-10-2017
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
09-10-2017
1  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  47
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra