Lubaczów
Czwartek, 14 listopada 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
24-08-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
24-08-2017
24-08-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.11.2017 Nazwa zadania: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
24-08-2017
17-08-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Kreatywna strefa sportu – Aktywny maluch ul. Słowackiego 16 w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.12.2017 Nazwa zadania: „Kreatywna strefa sportu – Aktywny maluch ul. Słowackiego 16 w Lubaczowie”
17-08-2017
11-08-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 679 068,00 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 679 068,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożycze
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 679 068,00 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 679 068,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zac
11-08-2017
10-08-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r. proszę o złożenie oferty cenowej na: „Dostawa i monta
10-08-2017
04-08-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.11.2017 Nazwa zadania: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
04-08-2017
02-08-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Kreatywna strefa sportu – Aktywny maluch ul. Słowackiego 16 w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kreatywna strefa sportu – Aktywny maluch ul. Słowackiego 16 w Lubaczowie”
02-08-2017
28-07-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
28-07-2017
20-07-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
20-07-2017
13-07-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
13-07-2017
1  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  46
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra