Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-10-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
26-10-2017
18-10-2017
Modyfikacja treści SIWZ,Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
18-10-2017
11-10-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
11-10-2017
09-10-2017
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
09-10-2017
03-10-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.14.2017 Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
03-10-2017
27-09-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: "Wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (faza poeksploatacyjna) w Lubaczowie przy ul. Lipowej"
Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
27-09-2017
27-09-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
27-09-2017
25-09-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.14.2017 Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
25-09-2017
08-09-2017
Modyfikacja treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
08-09-2017
06-09-2017
Modyfikacja treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
06-09-2017
1  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra