Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
28-07-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
28-07-2017
20-07-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placu zabaw na działce nr ewid. gruntów 2966/2 przy ul. Norwida w Lubaczowie”
20-07-2017
13-07-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny, ul. Sieniawskiego, ul. Dębickiego w Lubaczowie”
13-07-2017
13-07-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.9.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
13-07-2017
05-07-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
05-07-2017
29-06-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Remont 9 sal dydaktycznych przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie” - Część I
29-06-2017
29-06-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów
dotyczy Zaproszenia do składania oferty cenowej na: Zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz progu zwalniającego na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów
29-06-2017
27-06-2017
Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2017 Nazwa zadania: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w L
27-06-2017
23-06-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.8.2017 Nazwa zadania:„Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie
23-06-2017
23-06-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.7.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
23-06-2017
1  «««  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra