Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.




BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
20-06-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
20-06-2017
14-06-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.8.2017 „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”
14-06-2017
14-06-2017
Zmiana treści zapytania ofertowego dot.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
dot.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
14-06-2017
12-06-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
12-06-2017
12-06-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017"
12-06-2017
09-06-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”
09-06-2017
01-06-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2017 Nazwa zadania: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
01-06-2017
30-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Zapytanie ogfertowe na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
30-05-2017
30-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
30-05-2017
30-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie.”
30-05-2017
1  «««  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »»»  48




Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra