Lubaczów
Czwartek, 22 marca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
27-10-2017
Dostawa laptopów, routerów WiFi, tabletów, komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacja 97 E-Usług na poziomie 3 i 4 dojrzałości, w tym e-usługi A2A; A2B ; A2C.
Dostawa 49 laptopów, 13 szt. routerów WiFi, 88 tabletów, 5 komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacją 97 E-Usług na poziomie 3 [15 szt.] i 4 dojrzałości [82 szt.], w tym e-usługi A2A 12 szt.; A2B 14 szt.; A2C 17 szt.
27-10-2017
26-10-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
26-10-2017
18-10-2017
Modyfikacja treści SIWZ,Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
18-10-2017
11-10-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
11-10-2017
09-10-2017
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
09-10-2017
03-10-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.14.2017 Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
03-10-2017
27-09-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: "Wykonanie badań monitoringowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (faza poeksploatacyjna) w Lubaczowie przy ul. Lipowej"
Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
27-09-2017
27-09-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
27-09-2017
25-09-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.14.2017 Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
25-09-2017
08-09-2017
Modyfikacja treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
08-09-2017
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  39
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra