Lubaczów
Poniedziałek, 16 lipca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
24-01-2011
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”
24-01-2011
12-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r.”
12-01-2011
12-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011 r.”
12-01-2011
12-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
12-01-2011
30-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR-V-341.10.10, Nazwa zadania: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
30-12-2010
22-12-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
22-12-2010
03-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OS-341.02.10, Nazwa zadania: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w rok
03-12-2010
24-11-2010
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonywanie badań lekarskich pracowników
Burmistrz Lubaczowa zaprasza do składania oferta na wykonywanie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wydawanie zaświadczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy dla potrzeb Urzędu Miejskiego ...
24-11-2010
23-11-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2011”.
23-11-2010
09-11-2010
Zaproszenie do składania ofert dot. „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia: „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
09-11-2010
1  «««  32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  »»»  40
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra