Lubaczów
Środa, 24 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-04-2011
Informacja o wniesieniu zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
12-04-2011
11-04-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,
11-04-2011
07-04-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-5/11 Nazwa zadania: „Przebudowę chodnika ulicy B. Chrobrego w Lubaczowie”
07-04-2011
29-03-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
29-03-2011
04-03-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa chodnika ulicy B. Chrobrego w Lubaczowie - strona prawa”.
04-03-2011
08-02-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-4/11 Nazwa zadania: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”
08-02-2011
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011r."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011r."
01-02-2011
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011r."
01-02-2011
28-01-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”.
28-01-2011
24-01-2011
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”
24-01-2011
1  «««  33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  »»»  41
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra