Lubaczów
Wtorek, 4 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
14-06-2012
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy dwóch kaplicach grobowych, usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie – Etap I
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy dwóch kaplicach grobowych, usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie – Etap I
14-06-2012
04-06-2012
Ogłoszenie o przetargu na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Miejskiej Lubaczów
04-06-2012
08-05-2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-3/2012 Nazwa zadania: „Modernizacja pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego w Lubaczowie”
08-05-2012
27-04-2012
Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 052 408,62 zł
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 052 408,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
27-04-2012
13-04-2012
Ogłoszenie o przetargu na modernizację pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego w Lubaczowie
Ogłoszenie o przetargu na modernizację pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego w Lubaczowie
13-04-2012
21-03-2012
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewnianej obudowy studni
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewnianej obudowy studni zlokalizowanej w Rynku Miejskim w Lubaczowie, działka nr 2557.
21-03-2012
19-03-2012
Ogłoszenie o przetargu na usługę wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i budowy dróg na terenie miasta Lubaczowa
Ogłoszenie o przetargu na usługę wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i budowy dróg na terenie miasta Lubaczowa
19-03-2012
14-03-2012
Ogłoszenie o przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów”
14-03-2012
01-03-2012
Ogłoszenie o przetargu na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie ogłasza przetarg na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
01-03-2012
27-12-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-23/11 Nazwa zadania: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2012 roku”
27-12-2011
1  «««  34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42  »»»  49
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra