Lubaczów
Środa, 22 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
30-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3-go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego”
30-11-2011
29-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Adaptacja istniejących pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia do opieki nad dziećmi do lat 3 realizowana w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „Maluc
29-11-2011
28-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2012”.
28-11-2011
25-11-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-19/11 Nazwa zadania: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu Ro
25-11-2011
24-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mie
24-11-2011
21-11-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-17/11 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3- go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogó
21-11-2011
15-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-19/11 Nazwa zadania: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu R
15-11-2011
10-11-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
10-11-2011
10-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-18/11 Nazwa zadania:„Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa”
10-11-2011
09-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-17/11 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3- go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora o
09-11-2011
1  «««  34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42  »»»  47
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra