Lubaczów
Niedziela, 25 marca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
23-11-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2011”.
23-11-2010
09-11-2010
Zaproszenie do składania ofert dot. „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia: „Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie”
09-11-2010
12-08-2010
Zaproszenie do składania ofert
do składania ofert dot. zamówienia: Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-6a na ujęciu wód podziemnych wodociągu miejskiego w Lubaczowie.
12-08-2010
10-08-2010
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.
10-08-2010
26-07-2010
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.
26-07-2010
14-07-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie”.
14-07-2010
09-07-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GPR-V-341.08.10 Nazwa zadania: „Wykonanie kotłowni gazowej w części istniejących pomieszczeń kotłowni węglowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lubaczowie.”
09-07-2010
01-07-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GPR-V-341.07.10 Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.”
01-07-2010
23-06-2010
WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GPR-V-341.07.10 pn: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie”.
23-06-2010
23-06-2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie”.
23-06-2010
1  «««  31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39  »»»  39
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra