Lubaczów
Sobota, 7 grudnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
24-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mie
24-11-2011
21-11-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-17/11 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3- go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogó
21-11-2011
15-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-19/11 Nazwa zadania: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu R
15-11-2011
10-11-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
10-11-2011
10-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-18/11 Nazwa zadania:„Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa”
10-11-2011
09-11-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-17/11 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3- go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora o
09-11-2011
07-11-2011
W Y J A Ś N I E N I E treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3-go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego”
07-11-2011
31-10-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
31-10-2011
26-10-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środ
26-10-2011
25-10-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3-go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego”
25-10-2011
1  «««  34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42  »»»  46
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra