Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
09-12-2011
W Y J A Ś N I E N I E treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptacja istniejących pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia do opieki nad dziećmi do lat 3”
09-12-2011
08-12-2011
W Y J A Ś N I E N I E treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3-go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego”
08-12-2011
06-12-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-18/11 Nazwa zadania: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoru
06-12-2011
05-12-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2012 roku”
05-12-2011
30-11-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-17/11 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3- go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogó
30-11-2011
30-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego – 3-go Maja w Lubaczowie z wymianą istniejącego odcinka kolektora ogólnospławnego”
30-11-2011
29-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Adaptacja istniejących pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia do opieki nad dziećmi do lat 3 realizowana w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „Maluc
29-11-2011
28-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2012”.
28-11-2011
25-11-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-19/11 Nazwa zadania: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Modernizacji budynku hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie realizowaną ze środków Funduszu Ro
25-11-2011
24-11-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mie
24-11-2011
1  «««  35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43  »»»  48
Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra