Lubaczów
Sobota, 7 grudnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-09-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
01-09-2011
30-08-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-14/11 Nazwa zadania: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
30-08-2011
25-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-14/11 Nazwa zadania:„Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
25-08-2011
24-08-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środ
24-08-2011
18-08-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
18-08-2011
10-08-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
10-08-2011
10-08-2011
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-13/11 Nazwa zadania: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Pu
10-08-2011
10-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
10-08-2011
09-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-13/11 Nazwa zadania:„Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
09-08-2011
25-07-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
25-07-2011
1  «««  36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  »»»  46
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra