Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
22-09-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-16/11 Nazwa zadania: „Przebudowa ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Lubaczowie” w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”
22-09-2011
19-09-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-15/11 Nazwa zadania:„Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Biało
19-09-2011
15-09-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
15-09-2011
13-09-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
13-09-2011
09-09-2011
INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
09-09-2011
07-09-2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
07-09-2011
07-09-2011
Modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
07-09-2011
07-09-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Lubaczowie” w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”
07-09-2011
01-09-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Rynku – centrum historycznego układu urbanistycznego miasta Lubaczowa” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środk
01-09-2011
30-08-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-14/11 Nazwa zadania: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
30-08-2011
1  «««  37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra