Lubaczów
Środa, 11 grudnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
14-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-8/11 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg w centrum miasta Lubaczowa, ulic Kopernika, Piłsudskiego, Konery, Krasickiego łączących drogi powiatowe nr P01686R i P01684R oraz wojew
14-06-2011
14-06-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w II połowie 2011 roku”
14-06-2011
09-06-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-9/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 443.481,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów”
09-06-2011
08-06-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowaną w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddzi
08-06-2011
02-06-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-8/11 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg w centrum miasta Lubaczowa, ulic Kopernika, Piłsudskiego, Konery, Krasickiego łączących drogi powiatowe nr P01686R i P01684R oraz woje
02-06-2011
01-06-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 443.481,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów”
01-06-2011
27-05-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-7/11 Nazwa zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na l
27-05-2011
18-05-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg w centrum miasta Lubaczowa, ulic Kopernika, Piłsudskiego, Konery, Krasickiego łączących drogi powiatowe nr P01686R i P01684
18-05-2011
16-05-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-6/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł dla Gminy Miejskiej Lubaczów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji pap
16-05-2011
06-05-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-7/11 Nazwa zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
06-05-2011
1  «««  38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  »»»  46
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra