Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
18-07-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-12/11 Nazwa zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 w ciągu ulicy Arc. Baziaka oraz budowa nowej zatoki autob
18-07-2011
08-07-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 w ciągu ulicy Arc. Baziaka oraz budowa nowej zatoki autobusowej w ciągu ulicy Mickiewicza, a także bud
08-07-2011
05-07-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-10/11 Nazwa zadania:Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów”
05-07-2011
22-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-11/11 Nazwa zadania: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w II połowie 2011 roku”
22-06-2011
22-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-9/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 443.481,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów”
22-06-2011
20-06-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w II połowie 2011 roku”
20-06-2011
17-06-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-10/11 Nazwa zadania:Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowaną w ra
17-06-2011
14-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-8/11 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg w centrum miasta Lubaczowa, ulic Kopernika, Piłsudskiego, Konery, Krasickiego łączących drogi powiatowe nr P01686R i P01684R oraz wojew
14-06-2011
14-06-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w II połowie 2011 roku”
14-06-2011
09-06-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-9/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 443.481,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów”
09-06-2011
1  «««  39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra