Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
10-08-2011
09-08-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-13/11 Nazwa zadania:„Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
09-08-2011
25-07-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 32 w Lubaczowie
25-07-2011
22-07-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie”
22-07-2011
20-07-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-12/11 Nazwa zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 w ciągu ulicy Arc. Baziaka oraz budowa nowej zatoki
20-07-2011
18-07-2011
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-12/11 Nazwa zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 w ciągu ulicy Arc. Baziaka oraz budowa nowej zatoki autob
18-07-2011
08-07-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 w ciągu ulicy Arc. Baziaka oraz budowa nowej zatoki autobusowej w ciągu ulicy Mickiewicza, a także bud
08-07-2011
05-07-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-10/11 Nazwa zadania:Świadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów”
05-07-2011
22-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-11/11 Nazwa zadania: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w II połowie 2011 roku”
22-06-2011
22-06-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-9/11 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 443.481,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów”
22-06-2011
1  «««  40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  »»»  50
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra