Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
21-04-2011
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa
21-04-2011
19-04-2011
WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Do wszystkich Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych
19-04-2011
12-04-2011
Informacja o wniesieniu zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
12-04-2011
11-04-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,
11-04-2011
07-04-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: GPR.V.271-5/11 Nazwa zadania: „Przebudowę chodnika ulicy B. Chrobrego w Lubaczowie”
07-04-2011
29-03-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 310 957,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
29-03-2011
04-03-2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa chodnika ulicy B. Chrobrego w Lubaczowie - strona prawa”.
04-03-2011
08-02-2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR.V.271-4/11 Nazwa zadania: „Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg miejsc na terenie miasta Lubaczowa w 2011 roku”
08-02-2011
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011r."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w 2011r."
01-02-2011
01-02-2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011r."
01-02-2011
1  «««  39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47  »»»  47
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra