Lubaczów
Niedziela, 13 października 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
26-11-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.9.2018 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któr
26-11-2018
22-11-2018
Modyfikacja treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.:„ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilan
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilan
22-11-2018
20-11-2018
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urząd
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania
20-11-2018
19-11-2018
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2018 Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
19-11-2018
30-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
30-10-2018
17-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odp
17-10-2018
17-10-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
17-10-2018
16-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów
16-10-2018
02-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie
02-10-2018
03-09-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: I
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RIR.III.271.4.2018, nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-09-2018
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  45
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra