Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
10-07-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie"
10-07-2019
08-07-2019
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego pr
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego p
08-07-2019
08-07-2019
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.:przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.:przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
08-07-2019
01-07-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej
Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę kruszywa łamanego do utwardzenia dróg gminnych o frakcji 2-31,5 mm: 250 ton oraz frakcji 0 - 63,0 mm: 300 ton
01-07-2019
27-06-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
27-06-2019
03-06-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
03-06-2019
29-05-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.
29-05-2019
24-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na:opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
Zapytanie ofertowe na opracowanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Lubaczów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
24-05-2019
17-05-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej w 2019 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegajacej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.
17-05-2019
02-04-2019
Informacja z otwarcia ofert i Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie"
02-04-2019
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra