Lubaczów
Niedziela, 25 marca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
30-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie.”
30-05-2017
24-05-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zbiornika wodnego przeciwpowodziowego - retencyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 418, 419 w Lubaczowie - w trybie zaprojektuj i wybuduj.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.6.2017 Nazwa zadania: „Budowa zbiornika wodnego przeciwpowodziowego - retencyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 418, 419 w Lubaczowie - w trybie zaprojektuj i wybuduj.”
24-05-2017
16-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
16-05-2017
16-05-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.5.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
16-05-2017
12-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych przy remoncie "Mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r.” usytuowanej na Cmentarzu Epidemiologicznym przy ul. Adama Mickiewicza w Lubaczowie na działce o nr ewid. 1231.
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych przy remoncie „Mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r.” usytuowanej na Cmentarzu Epidemiologicznym przy ul. Adama Mickiewicza w Lubaczowie na działce o nr ewid. 1231.
12-05-2017
11-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zbiornika wodnego przeciwpowodziowego - retencyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 418, 419 w Lubaczowie - w trybie zaprojektuj i wybuduj.”
11-05-2017
10-05-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.5.2017 Nazwa zadania: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w
10-05-2017
09-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publiczneg
Zaproszenie do składania oferty cenowej na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publiczne
09-05-2017
02-05-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów - Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 2"
02-05-2017
24-04-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
24-04-2017
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  39
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra