Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
19-11-2018
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.10.2018 Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
19-11-2018
30-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
30-10-2018
17-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odp
17-10-2018
17-10-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”
17-10-2018
16-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów
16-10-2018
02-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie
02-10-2018
03-09-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: I
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RIR.III.271.4.2018, nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-09-2018
20-08-2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ” - część II
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.4.2018 Nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa” - częśći II
20-08-2018
10-08-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: "Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa"
10-08-2018
03-08-2018
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”
03-08-2018
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  48
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra