Lubaczów
Wtorek, 11 grudnia 2018r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-06-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017"
12-06-2017
09-06-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”
09-06-2017
01-06-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RIR.III.271.7.2017 Nazwa zadania: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
01-06-2017
30-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
Zapytanie ogfertowe na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.
30-05-2017
30-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2017
30-05-2017
30-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie.”
30-05-2017
24-05-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zbiornika wodnego przeciwpowodziowego - retencyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 418, 419 w Lubaczowie - w trybie zaprojektuj i wybuduj.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.6.2017 Nazwa zadania: „Budowa zbiornika wodnego przeciwpowodziowego - retencyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 418, 419 w Lubaczowie - w trybie zaprojektuj i wybuduj.”
24-05-2017
16-05-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
16-05-2017
16-05-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.5.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
16-05-2017
12-05-2017
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych przy remoncie "Mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r.” usytuowanej na Cmentarzu Epidemiologicznym przy ul. Adama Mickiewicza w Lubaczowie na działce o nr ewid. 1231.
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych przy remoncie „Mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r.” usytuowanej na Cmentarzu Epidemiologicznym przy ul. Adama Mickiewicza w Lubaczowie na działce o nr ewid. 1231.
12-05-2017
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  42
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra