Lubaczów
Piątek, 20 lipca 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-04-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2"
10-04-2017
02-04-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej "Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie" - część II.
02-04-2017
01-04-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie" - część I.
01-04-2017
31-03-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów – Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2”
31-03-2017
15-03-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RIR.III.271.3.2017 „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
15-03-2017
27-02-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.”
27-02-2017
24-02-2017
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
Plan postępowan o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
24-02-2017
23-02-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.2.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lu
23-02-2017
16-02-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.III.271.2.2017 Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w
16-02-2017
14-02-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, zwanego dalej Programem Rewitalizacji na potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów"
dot. opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026, zwanego dalej Programem Rewitalizacji na potrzeby Gminy Miejskiej Lubaczów"
14-02-2017
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  40
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra