Lubaczów
szukaj
Niedziela, 29 listopada 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

PSR 2020 drukuj
Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
W Urzędzie Miejskim w Lubaczowie dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.
24-09-2020 12:07
Gminne Biuro Spisowe
Informacje dotyczące Gminnego Biura Spisowego
26-08-2020 10:19
Burmistrz Miasta Lubaczowa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w PSR 2020
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31.07.2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów do spisu rolnego na terenie miasta Lubaczów.
24-06-2020 11:44
Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra