Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 listopada 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Rewitalizacja drukuj
W dniu 01 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie, którego celem było pozyskanie opinii, stanowisk mieszkańców w zakresie prezentacji wstępnie zdefiniowanych obszarów zdegradowanych, a następnie objęcia ich programem rewitalizacji.
03-02-2017 10:18
Otwarta debata nt " Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
06-09-2018 09:36
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa.
27-08-2018 08:28
Ogłoszenie o otwartej debacie nt: "Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”
27-04-2017 12:54
Debata "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026".
14-04-2017 07:54
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą NR 303/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania
04-04-2017 14:38
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026.
04-04-2017 14:31
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
08-03-2017 15:13
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne.
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
08-03-2017 15:11
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta przypomina o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta.
15-02-2017 08:52
Obwieszczenie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
27-01-2017 08:50
12
KALENDARZ

21
LISTOPADA

Spektakl
"Lubaczów moja mała ojczyzna"

23
LISTOPADA

Sesja Inauguracyjna
Rady Miejskiej
VIII kadencji

23
LISTOPADA

Festiwal
"Lubaczów Młodymi Niepodległy"

23
LISTOPADA

Dancing Międzypokoleniowy

25
LISTOPADA


III Liga Futsalu
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra