Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rewitalizacja drukuj
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
27-01-2017 14:50

Fundusze Unijne
RIR.I.7013.22.2016
Lubaczów, dnia 27.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu otwartym w ramach projektu pn: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”, którego celem będzie pozyskanie opinii i stanowisk mieszkańców w zakresie prezentacji wstępnie zdefiniowanych  obszarów zdegradowanych, a następnie objęcia ich przedmiotem rewitalizacji. Prezentowane granice obszaru nie są ostateczne i w toku konsultacji mogą zostać zmienione lub rozszerzone, a sam program Rewitalizacji może objąć swoim zakresem tylko część prezentowanych terenów zdegradowanych.  Spotkanie odbędzie się w dniu 01.02.2017 r. o godz. 15.30 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału, zaangażowania i dzielenia się wiedzą. Udział w konsultacjach społecznych, wnoszenie propozycji i uwag pozwoli nam wyznaczyć ostatecznie obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Propozycje i uwagi zbierane będą od dnia 30.01.2017r. do dnia 04.02.2017 r. w Referacie Inwestycji i Rozwoju pok. B5

Na podstawie dotychczasowej analizy danych ustalono, że do wstępnej rewitalizacji planowane są tereny :
a) ul. Szopena w szczególności blok 28,26 do skrzyżowania z ul. Budowlanych do tunelu
b) ul. Kolejowa
c) os. Słowackiego
d)ul. Mickiewicza, ul. Grunwaldzka, Piłsudskiego, św. Anny, ul. Rynek
e)os. Mały Łążek
f)ul. Sobieskiego
g) Podobszar A: ulice:  Kościuszki, Kurierów AK, Zespół Placówek Jana Pawła II, Zakład Usług Galanteryjnych
h) Podobszar B: tereny po „Befamie”-  ul. Sobieskiego, ul. Mazury
i) Podobszar C: os. Żuki
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytZałącznik:
Mapa miasta z oznaczonym wstępnie terenem zdegradowanych

01 Mapa obszarow zdegradowanych
02 Mapa obszarów zdegradowanych główny obszar i podobszar - A
03 Mapa obszarów zdegradowanych główny obszar Arkusz 1
04 Mapa obszarów zdegradowanych główny obszar Arkusz 2
05 Mapa obszarów zdegradowanych główny obszar Arkusz 3
06 Mapa obszarów zdegradowanych podobszar A
07 Mapa obszarow zdegradowanych podobszar B
08 Mapa obszarow zdegradowanych podobszar C
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-01-27
Ostatnia modyfikacja: , 2017-01-31InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra