Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rok 2013 drukuj
Stawki podatkowe zostały określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
Dokument w formacie PDF Uchwała 508/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF Uchwała 510/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,73 zł

1.2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,51 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,23 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,60 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


20,00 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,65 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,50 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,20 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4. Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 142,50 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha przeliczeniowy 285,00 zł
5. Podatek leśny od 1 ha
41,0124 zł

Dokument w formacie PDF IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Dokument w formacie PDF IR 1 - Informacja o gruntach.
Dokument w formacie PDF IL 1 - Informacja o lasach.
Dokument w formacie PDF DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF DR 1 - Deklaracja na podatek rolny.
Dokument w formacie PDF DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów określona została na kwotę 50 zł uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie 274/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r.


Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2013 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 515/XXVII/2012 z dnia 28.11.2012r.


Dokument w formacie PDF DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Dokument w formacie PDF DT1-A - załącznik do deklaracji DT1.

Wysokość stawek podatkowych dla opłaty targowej na rok 2013 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 516/XXVII/2012 z dnia 28.11.2012r.


InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra