Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

V Kadencja drukuj

Rada Miejska V kadencji

2006 - 2010


Zdzisław Cioch

Przewodniczący Rady

wykształcenie: wyższe ekonomiczne  - Akademia Rolnicza w Krakowie
miejsce pracy: Prezes Miejskiej Spółdzielni "Sch" w Lubaczowie


Stanisław Kusek

Wiceprzewodniczący Rady , członek Komisji Budżetowo - Gospodarczej

wykształcenie: wyższe - Akademia Rolnicza w Krakowie
miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie


Jan Cieplicki

członek Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: wyższe - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
miejsce pracy: emeryt


Michał Czucha
członek Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: średnie techniczne
miejsce pracy: SPZOZ Lubaczów


Jan Dorocicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: wyższe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce pracy: własna kancelaria prawnaMarek Hadel

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej

wykształcenie: wyższe - Akademia Rolnicza w Lublinie
miejsce pracy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy


Ryszard Hulak
członek Komisji Budżetowo - Gospodarczej

wykształcenie: wyższe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie


Józef Kołodziej

członek Komisji Budżetowo - Gospodarczej

wykształcenie: średnie zawodowe - Technikum Górnictwa Nafty i Gazu
miejsce pracy: Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
Roman Łańcucki

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Społecznej

wykształcenie: wyższe
miejsce pracy: emeryt


Marek Małecki

członek Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej  oraz Spraw Organizacyjnych

wykształcenie: wyższe - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
miejsce pracy: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie


Irena Mazurkiewicz

Przewodnicząca Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej  oraz Spraw Organizacyjnych

wykształcenie: średnie
miejsce pracy: emeryt


Jan Radłowski

członek Komisji Budżetowo - Gospodarczej

wykształcenie: średnie techniczne - Technikum Budowlane w Jarosławiu
miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie


Wiesław Stupak

członek Komisji Oświaty i Kultury Społecznej

wykształcenie: wyższe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie


Zenon Swatek

członek Komisji Oświaty i Kultury Społecznej

wykształcenie: wyższe pedagogiczne, UMCS w Lublinie
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie


Roman Ziomek

członek Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej  oraz Spraw Organizacyjnych

wykształcenie: wyższe - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra