Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

VI Kadencja drukuj

Rada Miejska VI kadencji

2010 - 2014


Witold Argasiński

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

wykształcenie: wyższe techniczne, Politechnika Rzeszowska, studia podyplomowe: informatyka
miejsce pracy: emeryt


Zdzisław Cioch

Przewodniczący Rady Miejskiej

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, Akademia Rolnicza w Krakowie
miejsce pracy: Miejska Spółdzielnia "SCh" w Lubaczowie


Rafał Dudzic

członek Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: wyższe, Akademia Wychowania fizycznego w Katowicach
miejsce pracy: nauczyciel wf w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie


Marek Hadel

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

wykształcenie: wyższe, Akademia Rolnicza w Lublinie
miejsce pracy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy


Wiesław Huk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: wyższe
miejsce pracy: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Stanisław Kusek

członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

wykształcenie: wyższe, Akademia Rolnicza w Krakowie
miejsce pracy: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie


Roman Łańcucki

członek Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych

wykształcenie: wyższe
miejsce pracy: emeryt


Marek Małecki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych

wykształcenie: wyższe, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
miejsce pracy: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie


Zdzisław Mamczura

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

wykształcenie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
miejsce pracy: Miejska Spółdzielnia "SCh" w Lubaczowie


Irena Mazurkiewicz

Przewodnicząca Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych

wykształcenie: średnie
miejsce pracy: emeryt


Jan Radłowski

członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

wykształcenie: średnie techniczne - Technikum Budowlane w Jarosławiu
miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie


Małgorzata Strycharz

członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

wykształcenie: wyższe, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
miejsce pracy: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie


Wiesław Stupak

członek Komisji Rewizyjnej

wykształcenie: wyższe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie


Zenon Swatek

członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

wykształcenie: wyższe pedagogiczne, UMSC w Lublinie
miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie


Paweł Włoch

członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

wykształcenie: wyższe lic.
miejsce pracy: "Jar" Dachnów Sp. z o.o.

KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra