Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 marca 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Zapowiedzi drukuj
III edycja konkursu literackiego “Kresowe Wspomnienia” – nowy termin
18-01-2021 12:25

W imieniu organizatorów informujemy o zmianie terminu nadsyłania prac w trzeciej edycji konkursu literackiego „Kresowe Wspomnienia”.

Prace należy przekazać do 30 kwietnia 2021 r. osobiście lub przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów (decyduje data stempla pocztowego).

Przypominamy, że konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych, oraz I i II klas szkół średnich, a zadaniem konkursowym jest napisanie prozą pracy w dowolnej formie (np. wywiad, reportaż, wspomnienie, opowiadanie itp.) na podstawie relacji świadków lub ich potomków na temat Kresów i wygraj.

O terminie rozstrzygnięcia uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym pismem na adres szkoły wskazany w załączniku lub telefonicznie.

Regulamin III edycji konkursu literackiego “Kresowe Wspomnienia”

Załącznik nr 1 do regulaminu – Karta uczestnictwa w konkursie

wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2021-01-18


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra