Lubaczów
szukaj
Piątek, 24 września 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Zapowiedzi drukuj
XXXV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
15-09-2021 10:50

Na dzień 29 września 2021 r., tj. środa, na godzinę 14:00,
w budynku Ratusza w Lubaczowie,
ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
XXXV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
5. Realizacja budżetu miasta Lubaczowa za I półrocze 2021 roku:
5.1. wystąpienie Skarbnika Miasta,
5.2. opinia Komisji Budżetowo- Gospodarczej,
5.3. dyskusja.
6. Sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego:
6.1. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
6.2. dyskusja.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie:
7.1. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
7.2. dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami Rady.
10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-09-15
Ostatnia modyfikacja: , 2021-09-15

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra