Lubaczów
szukaj
Sobota, 20 października 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej
16-11-2017 08:32Na dzień 30 listopada 2017 r. tj. czwartek na godzinę 16:00,

w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26,
sala obrad, I piętro
zwołana została
XLII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 roku.
 4. Realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, Komisje Rady oraz mieszkańców na zebraniach Zarządów Osiedli:
  a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  b) dyskusja.
 5. Realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku:
  a) opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
  b) dyskusja.
 6. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty:
  a) opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
  b) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 9. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-16
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-05


KALENDARZ

20
PAŹ

Festiwal Patriotyczny
"Bogu i Ojczyźnie"

21
PAŹ

Festiwal Patriotyczny
"Bogu i Ojczyźnie"

21
PAŹ

Wybory samorządowe

25
PAŹ

Kuchnia Społeczna
- Dni Seniora 2018

26
PAŹ

III Festiwal Lubaczowskiej Jesieni Poetyckiej

26-28
PAŹ

Zgrupowanie Poland
Full Contact Team
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra