Lubaczów
szukaj
Sobota, 20 października 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
Lubaczowskie Forum Przedsiębiorczości – spotkanie praktyków biznesu
29-11-2017 12:58

Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w „Lubaczowskim Forum Przedsiębiorczości – spotkaniu praktyków biznesu”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Restauracji „Rezydencja Pod Orłami” w Lubaczowie.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności w obszarze ekonomii społecznej, a także osób zajmujących się szeroko rozumianą przedsiębiorczością, m.in. samorządowców, pracowników instytucji otoczenia biznesu, nauczycieli jak i młodzieży szkolnej, która uczestniczy w zajęciach z przedsiębiorczości w ramach edukacji szkolnej. Wydarzenie to jest jednym  z działań wspierających przedsiębiorców z terenu powiatu lubaczowskiego, co stawia sobie za cel Stowarzyszenie „Lubaczowskie Forum Biznesu”.

W programie Forum przewidziano dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczyć będzie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie firm w XXI wieku. Swoimi spostrzeżeniami podzielą się m.in. Marek Darecki – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Pratt & Whitney Poland, Prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców „Dolina Lotnicza”, Krzysztof Staszewski – Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Józef Twardowski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a także Krzysztof Tytuła – Kierownik Działu Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Międzynarodowej Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Drugi panel poświęcony zostanie kwestii współpracy przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej, przede wszystkim w obszarze „zatrudnienia wspieranego”. Zwieńczeniem tej części Forum będzie podpisanie porozumienia o współpracy w obszarze „zatrudnienia wspieranego” pomiędzy Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”.

Spotkanie nastawione jest przede wszystkim na praktyczne aspekty prowadzenia biznesu, stąd w ramach wydarzenia, oprócz ważnych i ciekawych prelekcji, będzie można również skorzystać z doradztwa instytucji okołobiznesowych m.in. w aspekcie składek na ubezpieczenie społeczne, opodatkowania, porad prawnych czy też w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój firm.

Ze szczegółową agendą forum można zapoznać się na stronie bizneslubaczow.pl/forum. Tam też dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla osób, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu. Swoje zgłoszenie należy wysłać do 5 grudnia br. (liczba miejsc jest ograniczona, a uczestnictwo w Forum bezpłatne).

W ramach realizowanego przez Stoarzyszenie Przedsiębiorców projektu, opracowana zostanie i wydana broszurka informacyjna pn. „Podmioty Ekonomii Społecznej na Ziemi Lubaczowskiej”, która zawierać będzie ofertę wszystkich podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu lubaczowskiego. Z kolei uczniowie szkół gimnazjalnych będą mieć możliwość udziału w zajęciach edukacyjno-warsztatowych w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu oraz podmiotach ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów z Ekonomią Społeczną”, w oparciu o program pn. „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020, którego operatorem jest Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości w Rzeszowie. 
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-29
Ostatnia modyfikacja: , 2017-11-29


KALENDARZ

20
PAŹ

Festiwal Patriotyczny
"Bogu i Ojczyźnie"

21
PAŹ

Festiwal Patriotyczny
"Bogu i Ojczyźnie"

21
PAŹ

Wybory samorządowe

25
PAŹ

Kuchnia Społeczna
- Dni Seniora 2018

26
PAŹ

III Festiwal Lubaczowskiej Jesieni Poetyckiej

26-28
PAŹ

Zgrupowanie Poland
Full Contact Team
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra